Desktop Schools Popup

Select a School

Back-to-School 2021-22 Health and Safety Reminders

*Versión en español a continuación.
*Nooca Soomaaliga ee hoos ku qoran.

Welcome to the 2021-22 school year! We had an incredible week reuniting with students and families at all of our schools. Our kindergarten students had two half days of getting to know their teachers and classmates, and exploring their schools when they were the only students in the building. All of our elementary students had the opportunity to meet with their teachers for summer literacy assessments, and our middle school and high school students got a jump on the year during Student Success Days. These opportunities help students build relationships with their teachers and confidence to start the year strong.

Masks Required on Buses and Inside Schools

State officials have given school districts the responsibility to determine COVID-19 mitigation strategies at the local level this school year. The 2021-22 COVID-19 Operational Plan for Families, Students and Visitors to Schools that was unanimously approved by our School Board on August 26 requires all students, staff and visitors in all District 196 buildings to wear a face mask indoors when the local transmission level is “substantial” or “high” as measured by the CDC transmission matrix. Currently, the transmission level in Dakota County is high, meaning face masks will be required in our schools to start the year, just as they are required to enter a growing number of businesses, government buildings and on all public transportation and airline flights. 

Your partnership is critical to the success of our students. We expect students, staff and visitors to comply with the mask requirement, as outlined in Administrative Regulation 708.7, COVID-19 Masks, until the COVID-19 spread in Dakota County drops to the “moderate” level of transmission. Masks help reduce spread and give us the best opportunity to provide consistent in-person education all year. Just like last year, students will have opportunities for mask breaks during the day, such as at lunch or while outside. If parents and guardians are concerned about their child’s ability to safely wear a mask, they should refer back to Administrative Regulation 708.7 COVID-19 Masks.  

Our district is committed to doing all we can to ensure students can continue learning in person this school year. This includes HEPA filters in all learning spaces, social distancing, recommending COVID-19 vaccinations for those who are eligible to receive them and requiring masks when the local transmission level is substantial or high.

Review and Update Emergency Information

If you haven’t already done so, please update your family’s information on record with the district by completing the online review in your Infinite Campus Parent portal account. This is the one time each year the district asks parents to complete the review to ensure schools have up-to-date contact information, emergency contacts, student health records and more. It is important for schools to have current information in order to be notified in case of emergency, changes in the school schedule and to receive regular communication from the schools and district.

All District 196 parents and guardians are encouraged to have an Infinite Campus Parent account of their own to stay involved in their child’s education, and to access end-of-term report cards, transcripts, attendance and other important information. Parents who do not have their own Infinite Campus Parent account can request an activation key from the office at their child’s school. For information on setting up an Infinite Campus Parent account and completing the online review, visit the Family Resources page on our district website.

We look forward to partnering with you to make 2021-22 a safe, fun and productive school year for all of our students and families.

###

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Estamos muy emocionados en darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes la semana que viene en sus primeros días de clases. Hay algunos temas acerca de los protocolos de salud y la seguridad que quisiera compartir con ustedes. Esta información y muchos más detalles pueden ser encontrados en nuestra página en español visitando www.District196.org/espanol

Las mascarillas son obligatorias dentro de los edificios escolares y los autobuses del distrito 196.

El estado de Minnesota les ha dado a los distritos escolares la responsabilidad de determinar sus propias estrategias de mitigación contra el COVID-19. El Plan Operativo para Familias, Estudiantes y Visitantes en los Edificios Escolares fue aprobado por unanimidad por nuestro Consejo Escolar el 26 de agosto. De acuerdo a este plan, todos los estudiantes, personal del distrito 196 y visitantes que se encuentren dentro de los edificios del distrito 196 están obligados a llevar mascarillas cuando los niveles del condado de Dakota de COVID-19 son "Sustanciales" o "Altos" según la escala de transmisión del CDC. En estos momentos los niveles en el condado de Dakota son "altos", lo que significa que se requerirán mascarillas en nuestras escuelas durante el comienzo del año escolar.

Su colaboración es esencial para el éxito de nuestros estudiantes. Esperamos que los estudiantes, el personal y los visitantes cumplan con el requisito de usar la mascarilla, como se indica en el Reglamento Administrativo 708.7, Mascarillas durante el COVID-19, hasta que el nivel de COVID-19 en el condado de Dakota baje al nivel "Moderado"

 Las mascarillas ayudan a reducir el contagio de COVID-19 y nos ofrecen la mejor oportunidad de brindar la educación en persona durante todo el año de manera consistente.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de tener descansos de la utilización de las mascarillas durante el día escolar, como por ejemplo durante momentos en que estén al aire libre y durante el almuerzo. Si los padres/tutores están preocupados de la capacidad de su hijo para usar una mascarilla de forma segura, consulte el Reglamento Administrativo 708.7 COVID-19 del uso de Mascarillas.

Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de cada uno de nuestros estudiantes y nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, los filtros HEPA seguirán estando en todos los espacios de aprendizaje y se fomentará el distanciamiento social. Además, los animamos a recibir la vacuna contra el COVID-19.

Revise y actualice la información de emergencia de su estudiante.

Por favor, actualice la información de salud y de emergencia de su familia en los registros de su escuela y complete la revisión en línea en su cuenta del portal para padres de Infinite Campus. Es importante que las escuelas tengan información actualizada para que puedan ser notificados en caso de emergencia, cambios en el horario escolar y/o para recibir comunicación regular de parte de las escuelas y del distrito.

Los padres/tutores que no tengan su propia cuenta de Infinite Campus Parent pueden solicitar una clave de activación en la oficina de la escuela de su hijo. Para obtener información sobre cómo configurar una cuenta de padres de Infinite Campus y completar la revisión en línea, revise esta guía de configuración.

###

Ku soo dhowow sanad dugsiyeedka 2021-22! Waxaan rajeyneynaa inaan dhammaan ardaydayada ku soo dhaweyno toddobaadka soo socda maalmaha ugu horreeya ee dugsiga. Waxaa jira dhowr hab -maamuus caafimaad iyo badbaado oo muhiim ah oo aan rabno inaan kula wadaagno. Macluumaadkan iyo kuwo kaloo badan ayaa laga heli karaa mareegaha cusub ee Soomaaliga oo la turjumay www.District196.org/somali

Maaskaro ayaa looga baahan yahay gudaha Dugsiyada iyo Basaska Dugsiga

Gobolku wuxuu siiyay degmo dugsiyeedka mas'uuliyadda inay go'aamiyaan xeeladaha yareynta COVID-19. The 2021-22 Qorshaha Hawlgalka COVID-19 ee Qoysaska, Ardayda iyo Booqdayaasha Dugsiyada waxaa si wada jir ah u ansixiyay Guddiga Dugsigeena 26-kii Ogosto oo lagu cabiro shaxda gudbinta CDC. Waqtigan xaadirka ah, heerka Degmada Dakota ayaa “sarreysa,” taasoo la micno ah in waji -xidhka waji -xidhka looga baahan doono dugsiyadeenna si loo bilaabo sannadka.

Iskaashigaagu wuxuu muhiim u yahay guusha ardaydeena. Waxaan ka filaynaa ardayda, shaqaalaha iyo booqdayaasha inay u hoggaansamaan shuruudaha maaskaro, sida ku qeexan Xeerka Maamulka 708.7, Maaskarada COVID-19, illaa heerka COVID-19 ee Degmada Dakota uu hoos ugu dhaco heerka “Dhexdhexaad”.

Maaskaradu waxay gacan ka geystaan yareynta faafitaanka COVID-19 waxayna na siinayaan fursadda ugu wanaagsan ee aan ku bixin karno waxbarasho joogto ah, qof ahaan sannadka oo dhan. Ardaydu waxay yeelan doonaan nasashooyin maaskaro maalintii, sida qadada ama marka ay bannaanka joogaan. Haddii waalidiintu ka welwelsan yihiin awoodda ilmahoodu u leeyahay inuu si ammaan ah u xirto maaskaro, dib ugu noqo Xeerka Maamulka 708.7 Maaskaro COVID-19.

Waxaa naga go'an caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha. Sidaa darteed, miirayaasha HEPA waxay ku sii jiri doonaan dhammaan goobaha waxbarashada, fogeynta bulshada ayaa la dhiiri gelin doonaa, iyo helitaanka tallaalka COVID-19 ayaa sidoo kale la dhiirigelinayaa.

Dib -u -eegid iyo Cusboonaysiinta Macluumaadka Degdegga ah ee Ardayga

Fadlan cusboonaysii caafimaadka qoyskaaga iyo macluumaadka deg -degga ah ee ku jira diiwaanka dugsigaaga oo ku buuxi dib -u -eegista onleenka ah ee xisaabtaada xariirka Waalidka ee Campus -ka. Waxaa muhiim ah in dugsiyadu ay haystaan macluumaadka hadda jira si loo ogeysiiyo haddii ay timaado xaalad degdeg ah, isbeddel lagu sameeyo jadwalka dugsiga iyo in laga helo xiriir joogto ah dugsiyada iyo degmada.

Waalidiinta aan lahayn koontada Waalidka ee Campus -ka Infinite waxay codsan karaan furaha hawlgelinta xafiiska dugsiga ilmahooda. Macluumaad ku saabsan samaynta koonto Waalid Waalid Campus iyo dhammaystirka dib -u -eegista internetka, dib -u -eeg tusahan dejinta.